Sökning: "Offentlig ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden Offentlig ekonomi.

 1. 1. Ungdomars och unga vuxnas upplevelse av trygghet vid Stenpiren i Göteborg ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Siri Antonsson; Elin Markander; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; genus; jämställdhet; kollektivtrafik; offentliga platser; Safety; genus; equality; public transport; public spaces;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze, from a gender perspective, the perceived safety of adolescents and young adults at Stenpiren which is an important public transport hub in Gothenburg. We aim to identify measures that can improve the sense of security experienced by people at Stenpiren. LÄS MER

 2. 2. Tekniska skäl i offentlig upphandling : En utredning av begreppet tekniska skäl och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Stina Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Upphandling av stambyte

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Gustavsson; Lucas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :stambyte; projektering; upphandling; kvarboende; ÄTA-arbete; kommunikation; förfrågningsunderlag;

  Sammanfattning : Med miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet byggdes under tio år över en miljon nya bostäder. Dessa bostäder är idag i behov av renovering. En av alla de upprustningar som behöver göras är stambyten. Det finns tre olika huvudprinciper för att utföra ett stambyte:relining, traditionellt stambyte eller rum-i-rum. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet, vad innebär det egentligen? : En kvalitativ studie om social hållbarhet inom en offentlig organisation.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Zetterholm; Jennifer Berglund; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; social sustainability; public sector; new institutional theory; legitimacy; isomorphism; Hållbarhet; social hållbarhet; Offentlig sektor; nyinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : Research questions: Overall research question; How is the undertaking of social sustainability organized, led and executed within the management of Västerås Municipality Government Administration.  To answer the overall research question, a focus is on two sub-questions; How is social sustainability discussed at the leadership level in the city of Västerås? How is social sustainability integrated into the two committees? Purpose: The purpose of this study is to contribute to the body of knowledge of how working with social sustainable development is integrated within public administration organizations. LÄS MER