Sökning: "Offentlig reglering"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Offentlig reglering.

 1. 1. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 2. 2. Att lagstifta eller inte lagstifta - En systematiserande kvalitativ textanalys om varför Sverige fortfarande inte har lagstiftat mot könsdiskriminerande reklam.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Oellig; [2021-09-17]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam; Marknadsföring; Yttrandefrihet; Behov; Skyddsintressen; Jämställdhet; Genusrättsvetenskaplig teori; Normativ inkoherens;

  Sammanfattning : Debatten om en eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är ett återkommande fenomen i det svenska samhället eftersom ingen befintlig lag är i skrivande stund tillämplig för att reglera frågan. Åtskilliga motioner har argumenterat för en lagstiftning, varav den senaste från 2017. LÄS MER

 3. 3. Det svenska djurskyddet - En förvaltningsrättslig och straffrättslig produkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Slatter; [2021]
  Nyckelord :Djurskydd; Djurplågeri; Förvaltningsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. LÄS MER

 4. 4. Tröskelvärdet som strategisk spelplan : Manipulerar svenska myndigheter upphandlingsvärdena för att omfattas av den mer flexibla reglering som gäller under tröskelvärdet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anny Eklund; [2021]
  Nyckelord :Upphandling; offentlig ekonomi; manipuleringstest; samhällsnytta;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling finansieras i främsta hand av skattemedel och den svenska marknaden är värderad till ungefär 800 miljarder.[1] För att säkerställa att skattemedlen utnyttjas så kostnadseffektivt som möjligt finns det en omfattande reglering som ställer krav på likabehandling och öppenhet. LÄS MER

 5. 5. Motverkan av samverkan - Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Konkurrensrätt; EU-rätt; Upphandlingsrätt; Likabehandlingsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to study the concrete regulation of and principal approach to collusion between tenderers in public procurement law in a Swedish context. As a basis for the concrete regulation in public procurement law is the facultative exclusion ground in the public procurement act (see 13 kap. LÄS MER