Sökning: "Offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 945 uppsatser innehållade orden Offentlig sektor.

 1. 1. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bibi Estev; [2020]
  Nyckelord :Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. LÄS MER

 2. 2. När man får något så ger man också tillbaka : En studie om engagemang bland medarbetare inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anton Öhman; Emil Bondesson; [2020]
  Nyckelord :Engagement; municipality; public sector; social exchange theory; symbolic interactionism; Engagemang; kommun; offentlig sektor; social utbytesteori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Engagement is a well discussed topic among organizations and leadership. In this study the purpose is to study engagement according to and among employees currently working within two different municipalities in the south of Sweden. The methodological perspective used in this study is based on a phenomenological research approach. LÄS MER

 3. 3. LEADER Höga kusten : Nya former för styrning och samverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emil Oxelhöjd; [2020]
  Nyckelord :LEADER; Multi-level governance; Domäner; Soft spaces; Samverkan;

  Sammanfattning : LEADER är ett EU-finansierat program som avser att öka samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor genom projekt för att utveckla landsbygdsregioner i EU. Studiens mål är att utvärdera Leadermetoden för LEADER-området Höga kusten enligt teorier om multi-level governance, domäner och soft spaces. LÄS MER

 4. 4. Hur återetableras företagsrelationer?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludwing Franquiz; Jonathan Jonsson; [2020]
  Nyckelord :IT-företag; relationer; återetablering; offentlig sektor; privat sektor; företagsrelationer; kundansvarig säljare.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie, som har genomförts hos ett stort svenskt IT-företag, beskriver vilka skillnader och likheter det finns på hur företag återetablerar relationer till företag inom offentlig och privat sektor. Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader och likheter mellan hur processen ser ut för företag att återetablera relationer till privata företag och offentliga myndigheter. LÄS MER

 5. 5. Religionsfrihet i arbetslivet - I vilken omfattning kan arbetsgivarens arbetsledningsrätt begränsas av arbetstagarens religionsfrihet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecka Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Arbetsledningsrätt; religionsfrihet; Europakonventionen; diskriminering på grund av religion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivaren har som utgångspunkt arbetsledningsrätt i alla de situationer där det inte finns någon reglering som anger något annat. Med detta sagt finns det begränsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. LÄS MER