Sökning: "Offentlig upphandling av tjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Offentlig upphandling av tjänster.

 1. 1. Kategoristyrning i offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Henrik Hellberg Lizama; [2021-01-27]
  Nyckelord :Kategoristyrning; Offentlig upphandling; Strategiskt inköp; Effekter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till. LÄS MER

 2. 2. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 3. 3. Upphandling av idéburna kvinnojourer genom idéburet offentligt partnerskap – en analys av dess förenlighet med upphandlingslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Offentlig rätt; Offentlig upphandling; IOP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation examines the possibility for municipalities to finance and collaborate with IOP that conduct women's emergency services through IOP partnerships without the procurement legislation becoming applicable. The rules on public procurement generally mean that contracting authorities, such as municipalities, must apply a procurement procedure when purchasing services, which means that they must expose their purchases to competition through advertising and award contracts to the supplier who has submitted the most economically advantageous tender. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBAR OFFENTLIG UPPHANDLING : En analys av hållbarhetskriterier och standarder

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Jansson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; criteria’s; standards; public procurement; transparency; Hållbarhet; kriterier; standarder; offentlig upphandling; transparens;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att förklara hur ytterligare hållbarhetskriterier kan förbättrahållbarhetspotentialen inom offentlig upphandling. I studien har tolv upphandlare, i tolvsvenska kommuner, intervjuats för att samla in data om hållbarhetskriterier och nyttjandetav standardiserade lösningar. LÄS MER

 5. 5. Att ställa miljökrav inom upphandling, en utmaning? : En fallstudie av fem svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Emma Forsgren; Sofia Pethman; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; environmental requirements; procurement process; sustaina-ble procurement; municipality; Offentlig upphandling; miljökrav; upphandlingsprocess; hållbar upphandling; kommun;

  Sammanfattning : I Sverige upphandlar den offentliga sektorn produkter och tjänster för ungefär 680 miljarder kronor varje år. År 2016 genererade detta utsläpp av 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket kan jämföras med Sveriges totala mängd utsläpp år 2018 som var 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. LÄS MER