Sökning: "Offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade orden Offentlig upphandling.

 1. 1. Oskäligt i förhållande till vem? Särskilt om beaktandet av externt intresse inom skälighetsbedömning av avtalsklausuler i offentliga kontrakt på socialrättens område

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marita Kutchava Broman; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; 36§ AvtL; oskälighetsbedömning; socialrättsligt avtal; tredjemansintresse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, municipalities have ultimate responsibility for ensuring that the individual receives the social support they need. Municipal authorities are therefore obliged by law to provide a range of different types of public ser-vice. LÄS MER

 2. 2. Svenska livsmedel inom kommunal sektor : en kvalitativ intervjustudie i utvalda landsbygdskommuner

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annelie Persson; Annie Svensson; [2022]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; svenska livsmedel; djurskydd; klimatvecka; självförsörjning; livsmedelsstrategin;

  Sammanfattning : Befolkningstätheten ökar och det blir allt fler människor att försörja med mat. Svensk livsmedelsproduktion skapar en levande landsbygd och ett stabilt näringsliv. Livsmedelsstrategin som beslutades 2017, är ett hjälpmedel med riktlinjer för Sveriges kommuner för att underlätta upphandlingen av svenska råvaror. LÄS MER

 3. 3. När anbudet faller genom golvet, skjuter över taket eller bara är onormalt lågt : Tillåtligheten av prisstyrning inom offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sabina Lindow; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skolmenyers klimatavtryck i Norrbotten och Skåne – lokala livsmedel, kretslopp, resiliens och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linnéa Davinder; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi behöver minska vår klimatpåverkan och matens bidrag är betydande. Livsmedelssektorn står för nära en tredjedel av växthusgasutsläppen globalt. Det nationella arbetet med att minska matens klimatpåverkan sammanfattas i den nationella livsmedelsstrategin. LÄS MER

 5. 5. En skyldighet att beakta miljön vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niels Fonseca; [2022]
  Nyckelord :Offentlig; upphandling; offentlig upphandling; miljö; miljökrav; hållbar; klimat; mål; miljömål; klimatmål; upphandlingsförfarande; hinder; möjlighet; skyldighet; beakta miljö; policy; miljöpolicy; offentlig rätt; rätt; omställning; miljökrav; krav i upphandling; miljöarbete;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling har identifierats som ett nyckelområde i omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. För svensk del står offentliga upphandlingar för cirka en fjärdedel av den totala klimatpåverkan. LÄS MER