Sökning: "Offentligt etos"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Offentligt etos.

 1. 1. Tjänstemännens offentliga etos i skolans värld: En kvalitativ studie om rektorers förhållande till huvudmannen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Maximilian Eriksson; Leo Lundblad Stene; [2020]
  Nyckelord :Demokratins väktare; Grounded Theory; högre tjänstemän; legitimitet; offentlig förvaltning; offentligt etos; rektor; representativ demokrati; slöjförbud Skurup; tjänstemannaideal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between politicians and public servants constitutes a key area of interest within the study of public policy. Earlier theories considering how to interpret public servants' role in public administration are predominantly applicable to public servants working closely with citizens. LÄS MER

 2. 2. Vägledande värden : En idéanalytisk studie om svenska myndigheters arbete med offentligt etos inom e-förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecka Andersson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; e-government; public administration; our public ethos; democratic value; economic value.;

  Sammanfattning : This paper is based on Lennart Lundquist thesis of the importance of incorporating both democratic and economic values in public administration, what he calls "our public ethos", as economic values have become increasingly important due to the development of New Public Management. The paper aimed to investigate which economic or democratic values could be identified in relation to e-government in an analysis of three Swedish administrative authorities' policy documents. LÄS MER

 3. 3. Nätbyråkraten: Copingmekanismer och offentligt etos som de framträder i konversationer i ett internetforum för socionomer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rickard Wohlert; [2019-02-01]
  Nyckelord :Tjänstemannarollen; Copingmekanismer; Offentligt etos;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur diskussioner i ett internetforum för socionomer relateras till teorier om gräsrotsbyråkrati och offentligt etos, och hur de påverkar tjänstemannarollen. Som metodologisk utgångspunkt har grounded theory, med inspiration av text-analys och netnografi använts. LÄS MER

 4. 4. Privat-offentliga partnerskap- Vad händer med det offentliga etoset?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adrian Kasperczyk; [2019]
  Nyckelord :PPP; Process; Substance; Institutional logics; Public sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : The public sector has approached the private sector, which can be seen in, for example, private public partnership (PPP). In this study, the relationship between democratic process and substance requirements within PPP is examined. LÄS MER

 5. 5. Offentligt etos i granskningssamhället - En studie om tillsyn av skolor och lärares drivkraft att tjäna allmänintresset

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Thomas Edin; [2017-06-22]
  Nyckelord :Public service motivation; Public ethos; Auditing; Inspection; Primary school teachers; Deprofessionalization;

  Sammanfattning : Auditing has occasionally found itself to be regarded as institutional distrust amongst scholars in the field, whom hypothesize effects such as deprofessionalization to take place among the auditees. This study seeks to explore potential side-effects of auditing activities and explore if they bear correlation to the auditees motives to serve the common good (Public Service Motivation, PSM), which is presumed to be affected negatively by auditing. LÄS MER