Sökning: "Offentligt rum"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden Offentligt rum.

 1. 1. Får göteborgarna inreda sitt eget vardagsrum? Medborgardialog - Heden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hesslegård; Erika Löfquist; [2021-10-20]
  Nyckelord :Citizen; participation; collaborative; planning; democracy; social inclusion; urban planning; public space; Gothenburg;

  Sammanfattning : Since the emergence of communicative planning theory, concepts such as citizen dialogue and citizen participation have taken a greater place in urban development. It is a common belief that through communicative planning, citizens are given an increased political influence. LÄS MER

 2. 2. Vägen till offentliga rum. En fallstudie om Barcelonas superkvarter ur ett vistelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jennifer Wiklund; [2021-08-25]
  Nyckelord :Offentligt rum; Vistelseytor; Public room; Living Spaces; Shared Space Street Design; Public Space Index;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to investigate the quality of living space in the superblocks in Barcelona. In addition, the study has explored how living spaces can be evaluated.Theory: The study is based on perspectives on public spaces and Shared Space Street Design together with theories on the evaluation of public spaces. LÄS MER

 3. 3. Trygghet i det offentliga rummet : En kvalitativ studie om Uppsala kommuns trygghetsarbete i Gottsunda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sara Särnblad; [2021]
  Nyckelord :otrygghet; trygghetsarbete; offentligt rum; social ordning; social kontroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Uppsala kommuns trygghetsarbete i det offentliga rummet i stadsdelen Gottsunda. Relevanta aktörer kommunen samverkar med inkluderas i studien. LÄS MER

 4. 4. Investigative Urbanism: Sofielundvägen : How the development process influences the final quality of a street

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Stapor Stapor; Arnar Geir Gústafsson; [2021]
  Nyckelord :Urban utveckling; Stadsutveckling; planprocessen; urbanism; Sofielundsvägen;

  Sammanfattning : Eftersom utövandet av stadsplanering och design försöker förbättra modernismens arv, erbjuderstäder till synes oändliga möjligheter att säkerställa en hög kvalité på både byggnader och dessomgivna rum. Vår studie är inriktad på Sofielundsvägen, en misslyckad potentiell "huvudgata" i södraStockholmsförorten, Sverige. LÄS MER

 5. 5. Vid förändringens front : en designstudie av stadsrum i förändring.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :användarcentrerad design; byggarbetsplats; byggskede; byggtid; designstudie; offentliga rum; personas; stadsplanering; stadsutvecklingsprojekt; tillfällig arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att i en fallstudie undersöka den pågående byggnationen av Varbergstunneln och människors upplevelser av dess byggarbetsplats påverkan på angränsande stadsrum. Projektet inleddes i december 2019 och förväntas vara helt färdigställt år 2025. LÄS MER