Sökning: "Officership"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Officership.

 1. 1. Fast track i Försvarsmakten - En analys av rekryteringsinitiativet SOFU

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elias Högmark; Maximilian Riesterer; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; Swedish Armed Forces; Brand equity; Attitude and behaviour toward brand; University students;

  Sammanfattning : The strategic level of recruitment of officers to the Swedish Armed Forces is in decline. At current numbers, the defense manpower requirements of officers are below the need, mainly due to a substantial level of age retirements. LÄS MER

 2. 2. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER