Sökning: "Official authority"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Official authority.

 1. 1. A study of structural organisational transformation through the lens of an institutional logic perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Love Josefsson; Filippa Sjöstrand; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational transformation; Institutional logics; Translation; Coexisting logics; Change process; Official authority; State owned company;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Miljömärkt

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Catharina Alwén; [2019]
  Nyckelord :Ecolabelling; Svanen; EU Ecolabel;

  Sammanfattning : This Study researches how brand awareness affects the brand equity of environmental labels. The two governmental ecolabels in Sweden, Svanen and EU Ecolabel are the objects studied. Svanen is the official Nordic ecolabel and EU Ecolabel is the official label in the European Union. LÄS MER

 3. 3. FN:s förhållningssätt till brott mot mänskligheten : En kvalitativ studie om hur FN handlat i Srebrenica och varför folkmordet inte kunnat förhindras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Irena Sinik; [2019]
  Nyckelord :UN; human rights; international law; prevention; genocide; the Genocide Convention; warcrimes; former Yugoslavia; Srebrenica
;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how the UN has acted in preventive measures regarding the genocide in Srebrenica. However, the UN contributions in conflict has not always been successful nor effective regarding the prevention of crimes against humanity. LÄS MER

 4. 4. Svenskt sjöförsvar - samverkan eller sammanslagning? : En fallstudie av SOU 2012:48 med fokus på varför Försvarsmakten och Kustbevakningen inte slås samman.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Bengt Forssman; Henrik Mandéus; [2019]
  Nyckelord :Consolidated maritime defence; Cooperation; Swedish Navy; Swedish Coast Guard; Sundelius; WPR-approach; Samlat sjöförsvar; Samverkan; Myndighetssamverkan; Marinen; Kustbevakningen; Sundelius; WPR-metoden;

  Sammanfattning : I takt med att det säkerhetspolitiska omvärldsläget förändrats har frågor kring statens förmåga att möta kriser och rena krigshandlingar accentuerats. En statlig utredning har därför föreslagit att på sikt skapa ett samlat sjöförsvar genom att integrera Kustbevakningen och Marinen i en gemensam myndighet. LÄS MER

 5. 5. Container Orchestration in Security Demanding Environments at the Swedish Police Authority

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christian Abdelmassih; [2018]
  Nyckelord :Application Isolation; Container Escape; Kubernetes Network Segmentation; Applikationsisolering; Container Escape; Kubernetes Nätverkssegmentering;

  Sammanfattning : The adoption of containers and container orchestration in cloud computing is motivated by many aspects, from technical and organizational to economic gains. In this climate, even security demanding organizations are interested in such technologies but need reassurance that their requirements can be satisfied. LÄS MER