Sökning: "Ohlson"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet Ohlson.

 1. 1. The Valuation of Organization Capital Across Profit and Loss Firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Edvard Hagman; Viggo Bastigkeit Ericstam; [2022]
  Nyckelord :intangible capital; organization capital; equity valuation; accounting conservatism; value relevance;

  Sammanfattning : Investments in intangible capital and the frequency of reported losses have increased among firms over the last decades, in turn leading to a deteriorating link between book value of equity, earnings, and equity market values. Existing literature on the valuation of loss firms suggests that the value relevance of book value of equity and earnings is moderated by the extent of knowledge capital among these firms. LÄS MER

 2. 2. Hur bidrar vi till utvecklingen mot ett hållbart förlängt arbetsliv? : En enkätstudie kring motivationen att arbeta längre än den normativa pensionsåldern

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Patricia Ohlson; Martina Romero Cabello; [2022]
  Nyckelord :Förlängt arbetsliv; Arbetstagare; Arbetssituation; Arbetsanpassning; Samtal;

  Sammanfattning : I dagens samhälle lever vi allt längre vilket resulterar i ett ökat behov av personal inom välfärden. Det blir därför allt mer viktigt för Sveriges kommuner att behålla sina äldre arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Sustainability Reporting : A case study of challenges and future challenges with sustainability reporting methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Johansson; Ebba Ohlson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability reporting and accounting; Legitimacy; Comparability; Reliability; Inconsistency; Sustainability data; GRI; Reporting Standards; Reporting methods; Future forecast ; Hållbarhetsrapportering; Hållbarhetsrapportering och redovisning; Legitimitet; Jämförbarhet; Pålitlighet; Inkonsekvens; Hållbarhetsdata; Rapporteringsstandarder; Rapporteringsmetoder; GRI; Framtidsprognos ;

  Sammanfattning : Challenges on how to approach global sustainability issues are increasing along with the growing global warming. This entails an increasing pressure on firms to manage sustainability- related issues, both deriving from governance regulations as well as a from a growing consciousness from public institutions. LÄS MER

 4. 4. Bankruptcy prediction models on Swedish companies.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jocelyn Charraud; Adrian Garcia Saez; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy prediction models; Ohlson model; Altman model; Zmijewski model; Sweden; logistic regression; probit regression; AUC; Youden index; Liu index;

  Sammanfattning : Bankruptcies have been a sensitive topic all around the world for over 50 years. From their research, the authors have found that only a few bankruptcy studies have been conducted in Sweden and even less on the topic of bankruptcy prediction models. LÄS MER

 5. 5. Remote Positioning of a Multidirectional Camera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Linus Wannebro; Victor Ohlson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s world of uncertainties, video surveillance is widely used to make the people of our society feel safe and protected. As more cameras are installed, the time of installation and ease of use play a critical role when customers decide which camera solution to select. LÄS MER