Sökning: "Okända sagor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Okända sagor.

 1. 1. Högläsningens positiva inverkan på yngre barns läs- och skrivinlärning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Magnus Andersson; [2008]
  Nyckelord :Reading aloud; Language development; Reading and Writing Development; Interaction; Högläsning; Språkutveckling; Läs- och skrivutveckling; Samspel;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka högläsningens roll i barns sätt att lära sig läsa och förstå vad läsning innebär. Många föräldrar läser sagor för sina barn kanske utan att tänka på den positiva inverkan det har. Det är just dessa faktorer jag vill lyfta fram. LÄS MER

 2. 2. Moderna myter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Anna Sölvberg; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Moderna myter; Klintberg; vandringssägner; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Många myter finns dokumenterade sedan flera hundra år tillbaka och används fortfarande i diverse moderniserade former. De återspeglar allt från hjältemodiga dåd, moraliska dilemman, skräck inför det okända, politik, till hämnd i alla dess former. LÄS MER