Sökning: "Okända"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade ordet Okända.

 1. 1. Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-Annas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. LÄS MER

 2. 2. Ängel eller demon? : Framställningen av minderåriga offer och förövare i mediebevakningen av svenska våldsbrott.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie-Therese Metzen; Isabell Ekström; [2021]
  Nyckelord :idealt offer; ideal förövare; minderåriga; våldsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur svensk media framställer minderåriga som offer och förövare i rapporteringen av våldsbrott där både offret och förövaren utgörs av minderåriga individer. För att kunna besvara studiens syfte används en kvalitativ innehållsanalys där centrala teman i det empiriska materialet uppmärksammas och sedan analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna, vilka utgörs av Nils Christies teori om det ideala offret samt Howard S. LÄS MER

 3. 3. Explainable Artificial Intelligence for Reinforcement Learning Agents

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Following the success that machine learning has enjoyed over the last decade, reinforcement learning has become a prime research area for automation and solving complex tasks. Ranging from playing video games at a professional level to robots collaborating in picking goods in warehouses, the applications of reinforcement learning are numerous. LÄS MER

 4. 4. A General Approach to Inaudible Adversarial Perturbations in a Black-box Setting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Sörell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deep learning is currently being deployed in many speech recognition systems. While these systems can achieve state-of-the-art performance, they are known to be susceptible to adversarial perturbations. These are minor perturbations to the input data, crafted specifically to cause erroneous behavior from the system. LÄS MER

 5. 5. Att minska preoperativ oro hos barn : en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Minna Aspelin Hallberg; Emma Kolare; [2021]
  Nyckelord :Preoperativ fas; oro; barn; metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukhusvistelse innebär för ett barn många nya, okända situationer, människor och miljöer. Preoperativ oro är vanligt förekommande hos barn och är relaterat till ett sämre postoperativt förlopp med sämre återhämtning. Preoperativ oro innebär även ett ökat lidande för både barn och familj. LÄS MER