Sökning: "Ola Abrahamsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ola Abrahamsson.

 1. 1. Försvarsmaktens militära profession

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ola Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Militär profession; officer; jurisdiktion; expertis; ansvar; värdegrund.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016 the Swedish armed forces published a control document, Vår militära profession, which specified the new vision of the Swedish military profession. This study’s purpose is to investigate if Swedish officers view on their profession corresponds with the vision from the control document. LÄS MER

 2. 2. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ola Abrahamsson; [2013]
  Nyckelord :fans; genus; performativitet; Pewdiepie; visuell kulturstudie; Youtube;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. LÄS MER

 3. 3. Implementering, vad är det och varför sker det inte med automatik? Teori och kriterier för hur implementering bör bedrivas.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ola Möller; Ann Abrahamsson; [2010]
  Nyckelord :Implementering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract This paper is about how to define and improve implementation. It is based on a study of how a Swedish local authority has been working with seven labour-market projects and whether or not it has been successful in implementing the results. The methods we have used are interviews and examined project documents. LÄS MER