Sökning: "Ola Danielsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ola Danielsson.

 1. 1. A sneak peek on the upcoming results of the comparison studies regarding the declining Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor) in Scania, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Natalie Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In recent years the populations of the lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor) has been declining in Sweden. Many other species, like for example the marsh tit (Poecile palustris), depend on woodland structures that the lesser spotted woodpecker creates such as nesting holes. LÄS MER

 2. 2. Att underlätta underhållsarbeten av takplacerade ventilationsmoduler : En konstruktionslösning för att öka säkerhet och användarvänlighet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Elg; [2015]
  Nyckelord :ventilation module; ceiling mounted ventilation module; ventilation; product development; ergonomic; design; maintenance work; swegon; quick lock; ventilationsmodul; takplacerad ventilationsmodul; underhållsarbete; ventilation; produktutveckling; ergonomi; design; underhållsarbete; swegon; snabblås;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design, MSGC12, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet våren 2015. Handledare för projektet har varit universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator för projektet har varit professor Leo de Vin. LÄS MER

 3. 3. Lärarlag under utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Christin Danielsson; Ola Bondesson; [2009]
  Nyckelord :Arbetslag; Förändring; Observation; Samsyn; Styrdokument; Utveckling;

  Sammanfattning : Lärarlag under utveckling.... LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering Stenungstorg, Stenungsund

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johan Danielsson; Ola Folkesson; Maja Svenbro; malin Tindberg; [2006]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; CFAST; Simulex; Stenungstorg; Stenungsund; brandscenario; personsäkerhet; utrymningssäkerhet; kritiska förhållanden; brandgasspridning; brandgasfyllnad; sprinkleraktivering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation with focus on evacuation of Stenungstorg, Stenungsund, Sweden. The object is a shopping mall combined with apartments and offices. The personal safety has been evaluated for the built-in street, and compartments connected to it, along the west side of the building. LÄS MER