Sökning: "Ola Erlandsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ola Erlandsson.

 1. 1. Nätdroger - Utmaningar för myndigheter, enskilt och inom ramen för samverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Ankervik; Sofie Erlandsson; [2014]
  Nyckelord :Drug abuse; Internet drugs; Designer drugs; Spice; Collaboration; Drogmissbruk; Nätdroger; Internetdroger; Spice; Samverkan;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the new established phenomenon of “Internet drugs” causes challenges to organizations, both individually and in relation to collaboration. The study is based on qualitative semi-structured interviews with representatives from three organizations - one youth police unit, one medical addiction centre and four units working within social services. LÄS MER

 2. 2. Den nya gymnasieskolan : En implementeringsstudie av GY2011 i tre halländska kommunerur ett lokalt förvaltningsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ola Erlandsson; [2011]
  Nyckelord :Implementering; GY2011; lokal förvaltning; förvaltningsegenskaper; samtalsintervju.;

  Sammanfattning : Den här studien har för avsikt att undersöka tre kommunala förvaltningars förutsättningar föratt implementera den nya gymnasiereformen. Utifrån teoretiska antaganden gällandeförvaltningarnas kunskap, medel och vilja, undersöks vilken problematik som kan förekommavid reformimplementering på lokal nivå. LÄS MER

 3. 3. Etik och Genteknik - En innehållslig idéanalys av den svenska synen på genteknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ola Erlandsson; [2009]
  Nyckelord :etik; genteknik; utilitarism; libertarianism; innehållslig idéanalys; idealtyper;

  Sammanfattning : Ett nytt politikområde håller på att ta form, nämligen genteknik- och bioteknikpolitiken. Hur vi väljer att reglera detta nya kunskapsområde avslöjar bland annat hur vi ser på individens rätt kontra samhällets nytta. Bakom vår lagstiftning gällande genteknik ligger således etiska och moralfilosofiska idéer. LÄS MER