Sökning: "Ola Holmgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ola Holmgren.

 1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 2. 2. Skapa om livet. En existentialistisk analys av modernitetsbehandlingen i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2015]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; existentialism; modernitet; moderniteten; statare; Kungsgatan; Ivar Lo; Jean-Paul Sartre; Georg Simmel; Marshall Berman; Ola Holmgren; urbaniseringen; Stockholm; ond tro; fakticitet; svensk mellankrigstid; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson visar urbaniseringen och moderniteten i mellankrigstidens Sverige. Romanen har framför allt studerats genom protagonisten Adrians bildningsresa, men denna uppsats framhåller statardottern Martas fall som kvintessentiell för Lo-Johanssons gestaltning av moderniteten. LÄS MER

 3. 3. Prissättningsproblematik för multikanalföretag - Hur bemöter multikanalföretag den ökade pristransparensen på Internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Boman; Emina Holmgren; [2014]
  Nyckelord :Multikanalföretag; marknadsvillkor; ”The Long Tail model” ehandel; prissättningsstrategi; värdebaserad; nischade produkter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Prissättningsproblematiken för multikanalföretag - Hur bemöter multikanalföretag den ökade pristransparensen på Internet Ämne: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP Författare: Linn Boman och Emina Holmgren Handledare: Ola Mattisson Nyckelord: Multikanalföretag, marknadsvillkor, ”The Long Tail model” e-handel, prissättningsstrategi, värdebaserad, nischade produkter Syfte: Syftet med denna studie är undersöka hur multikanalföretag bemöter den ökade pristransparensen på Internet Metod: För att få svar på vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod och gjort en multipel fallstudie. Vi har haft en deduktiv ansats då vi utgått från existerande teori. LÄS MER

 4. 4. Female self-employment : -motivational factors for new venture creation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Henrik Toftblad Holmgren; Ola Magnusson; [2009]
  Nyckelord :Self-employment; New Venture Creation; Female; Motivation;

  Sammanfattning : There is a known fact that prosperity of new ventures will benefit the economy as a wholein a positive manner and therefore the economy should strive to create more new ventures.Steiner (2007) shows in his article that, one way out of unemployment is to venture intoself-employment. LÄS MER

 5. 5. Från gles skog och brokiga ungskogar till homogen produktionsskog : en skogshistorisk studie av Hällforsmarken under 1900-talet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ola Holmgren; [2003]
  Nyckelord :skogshistoria; Domänverket; SCA;

  Sammanfattning : The forest in the northern part of Sweden has changed dramatically during the last centuries. The forest has gone through a large-scale transformation, from it being only used locally for domestic purposes to becoming very important raw material for Sweden in the industrial age. LÄS MER