Sökning: "Ola Isaksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ola Isaksson.

 1. 1. Lärares syn på digitala läromedel i matematik. En kvalitativ intervjustudie med fokus på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elisabeth Berg Isaksson; Ola Svensson; [2020]
  Nyckelord :Digitala läromedel; SUM-elever; Traditionella läromedel; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått med full kraft. I kölvattnet av den nya tekniken följer en helt ny syn på kunskap och en helt ny typ av läromedel. Dessa läromedel har bemötts olika av lärarkåren och det förs en debatt om fördelar respektive nackdelar. LÄS MER

 2. 2. eVTOL Koncept för Stadstransport

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Filipp Byström-Troyan; Ola Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete inom flygteknik är att konceptuellt konstruera ett elektriskt flygplan för år 2030. Uppdragsprofilen är att flyga i storstadsområden och dra nytta av eVTOL vilket innebär att det startar och landar vertikalt likt en helikopter men övergår till snabb och effektiv marschflygning likt ett vanligt flygplan, allt helt elektriskt. LÄS MER

 3. 3. CRM-Hur gör man?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatiana Shalalvand; Malin Isaksson; Louise Hedenmark; Tatiana Shalalvand; [2011]
  Nyckelord :Strategisk implementering; strategisk förändring; Customer Relationship Management; Telia; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: CRM - how to deal with it Seminar date: 31st of May 2011 Course: FEKK01 Business Administration: Degree Project undergraduate level, 15 ECTS credits Authors: Louise Hedenmark, Malin Isaksson and Tatiana Shalalvand Advisors: Ola Mattisson and Christine Blomqvist Key words: Strategic implementation, strategic change, Customer Relationship Management, Telia. Purpose: The purpose of the study is to create an understanding of how a large organization, acting on a competitive and evolving market, implements a CRM-strategy. LÄS MER

 4. 4. Prisjämförelsesajters betydelse för e-handlare och deras konsumenter : En studie av prisjämförelsesajters roll i samspelet mellan Internerbaserade återförsäljare av hemelektronik och deras konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Isaksson; Ola Stridh; [2008]
  Nyckelord :consumer empowerment; e-handel; e-relation; hemelektronik; köpbeslutsprocess; Internetmarknadsföring; PriceRunner; Prisjakt; prisjämförelsesajter; word of mouth; STS;

  Sammanfattning : Det finns idag ett väldigt stort urval av återförsäljare som agerar på Internet och dessa kan vid en första anblick te sig väldigt svåra att överskåda för konsumenter inför ett köp. Prisjämförelsesajter finns därför som en konsumentguide som med sina sökfunktioner snabbt hjälper konsumenter att hitta återförsäljare med de billigaste priserna samt även tillhandahåller information om såväl produkter som återförsäljare. LÄS MER

 5. 5. Beyond Dusty Land

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Anja Gatu; Ola Isaksson; [2006]
  Nyckelord :poverty reduction; equity; Brazil; Rural Development; Land reform; capability; Social and economic history; Ekonomisk och social historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Due to miserable living conditions and an uneven distribution of land in the rural parts of Brazil there has been a widespread migration into the urban areas during the last 40 years. Greater parts of the population live in the cities and make their living within the informal sector lacking access to important services such as education and health care. LÄS MER