Sökning: "Ola Jones"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ola Jones.

 1. 1. A Game of Nods and Winks : En studie om faktorer som påverkar svenska börsbolags användning av resultatmanipulering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ola Jensen; Daniel Sannéus; [2017]
  Nyckelord :Earnings Management; Discreationary Accruals; Overproduction; Sales Manipulation; The modified Jones Model; Jones Model; Total accruals; interaktionseffekt; Resultatmanipulering; kvinnliga styrelseledamöter; analytikers prognoser; moderator; interaktion; kassaflödespåverkande aktiviteter; Redovisningsrelaterad manipulation; Godtyckliga periodiseringar; Försäljningsmanipulation; Överproduction; The modified Jones Model; Jones Model; Styrelsesammansättning; Marknadens förväntningar; ;

  Sammanfattning : Titel: A Game of Nods and Winks - En studie om faktorer som påverkar svenska börsbolagsanvändning av resultatmanipulering Bakgrund: Resultatmanipulering är att omdiskuterat ämne i Europa såväl som i USA.Resultatmanipulering har konstaterats frekvent användas i svenska bolag. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulering i svenska börsföretag - - Styrelsesammansättningens påverkan på Earnings Management

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Olofsson; Niklas Hermansson; [2009]
  Nyckelord :Earnings Management EM ; styrelsesammansättning; diskretionära accruals; bolagsstyrning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sammansättningen av företagsstyrelsen påverkar earnings management inom svenska börsbolag noterade på Large- och Mid Cap. Uppsatsen grundar sig på Earnings Management teorier samt styrelsesammansättningens roll och påverkan vid användandet av Earnings Management. LÄS MER