Sökning: "Ola Möller"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ola Möller.

 1. 1. Implementering, vad är det och varför sker det inte med automatik? Teori och kriterier för hur implementering bör bedrivas.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ola Möller; Ann Abrahamsson; [2010]
  Nyckelord :Implementering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract This paper is about how to define and improve implementation. It is based on a study of how a Swedish local authority has been working with seven labour-market projects and whether or not it has been successful in implementing the results. The methods we have used are interviews and examined project documents. LÄS MER

 2. 2. I goda grannars lag : en studie av två fotbollsföreningars organisation och relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ola Möller; [2006]
  Nyckelord :symboliskt kapital; fält; byråkrati; ledarskap; fotbollsförening; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras två fotbollsföreningar hemmahörande i Malmö, Husie IF och Kvarnby IK. Dessa föreningar har under den senaste 10-årsperioden haft väldigt olika utveckling vad gäller medlemsantal och föreningsprofil. LÄS MER

 3. 3. Männen i svart - En studie i fotbolldomarteamets samarbetande och agerande utifrån Erving Goffmans dramaturgiska teorier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ola Möller; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats tolkas fotbollsdomares agerande på spelplanen med hjälp av Goffmans rollteori. Vid analysen används ett antal av Goffmans rollteoretiska begrepp: team, expressivitet, framträdande, teammaskopi, publik, bakre region, främre region, publikens förlåtande inställning, expressiva redskap. LÄS MER

 4. 4. Process för frisläppning av konstruktionsdata för ledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Therése Möller; Ola Thorstensson; [2004]
  Nyckelord :SAAB Automobile AB; Bilelektronik; Kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER