Sökning: "Ola Nord"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ola Nord.

 1. 1. Finansiering för tillväxt i småföretag : Småföretagens finansieringsbeslut och inställning till crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Nord; Ola Sjöbring; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den största andelen av företag i Sverige är småföretag, 2018 uppgick andelen till 99,4 procent. Enligt Företagarnas finansieringsrapport (2018) upplever 52 procent av småföretagen att det är svårt att finansiera företagets investeringar med externt kapital. LÄS MER

 2. 2. Efficiency in the Nord Pool Electricity Exchange

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ola Skånberg; [2012]
  Nyckelord :Stationarity; Efficient market hypothesis; Arbitrage; Business and Economics;

  Sammanfattning : In recent years criticism of the electricity market has been emerging. Some claim that for Sweden, the deregulation of the power market in 1996 (and consequently Sweden’s involvement in Nord Pool) has been a driving factor of rising electricity prices and a non-efficient market for electricity. LÄS MER