Sökning: "Ola Rauer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ola Rauer.

  1. 1. Produkt: Läkare eller socialisering av en medicine kandidat

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ola Rauer; [2002]
    Nyckelord :professionell socialisering; profession; socialisering; medicin; läkarstudent; medicinstudent; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : PROBLEM: Läkaryrket är ett komplext yrke där verklighetens obestämbarhet gör att enbart de med stor kunskap, erfarenhet och färdigheter, i förhållande till lekmannen, kan ta kvalificerade beslut. Yrken med denna beskrivning kallas professioner. LÄS MER