Sökning: "Ola Renman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ola Renman.

  1. 1. Utvärdering av strömmätningar vid Höga Kusten : Strömmars betydelse för lokalisering av odlingslokaler och utformning av kontrollprogram i kustområden

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :Ola Renman; [2013]
    Nyckelord :water current; fish farm; waste dispersion; method development;

    Sammanfattning : A study was made to evaluate how current measurementscould help to determine how particles from fish farms are dispersed. During sixweeks of the summer 2012, two different current measurements were conducted.One of them consisted of measurements each fifth minute at 5 m and 15 m atthree locations for 14-16 days each. LÄS MER