Sökning: "Ola von Schéele"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ola von Schéele.

  1. 1. Kontrollansvar i molnet : integritetsskyddets förenlighet med molntjänster

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Ola von Schéele; [2013]
    Nyckelord :Medierätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER