Sökning: "Olaus Petri"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Olaus Petri.

 1. 1. Uppror : En begreppshistorisk undersökning av ordet uppror och dess uppkomst i Sverige mellan åren 1525 och 1543

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hannes Sundkvist; [2013]
  Nyckelord :Rebellion; conceptual history; reformation; Tyrant murder; King Gustav Vasa 1496–1560 ; Magnus Haraldsson 1480–1550 ; Ture Jönsson 147?–1532 and Olaus Petri 1493–1552 .;

  Sammanfattning : AbstractHannes Sundkvist: Uppror. En begreppshistorisk undersökning av ordet uppror och dess uppkomst i Sverige mellan åren 1525 och 1543, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, Vårterminen, 2013. LÄS MER

 2. 2. Kyrkofäder, reformatorer och ”ofromma oxförare” - Bruket av kyrkofäderna i polemik gentemot kalvinism och romersk katolicism i Sverige 1527-1604

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anders Lundberg; [2012]
  Nyckelord :Church Fathers; Reformation History; Polemics; Lutheranism; Calvinism; Roman Catholicism; Olaus Petri; Laurentius Petri; Abraham Angermannus; Olaus Martini; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the writings of Swedish theologians during the Reformation era, there are many references to the Church Fathers, such as Augustine, Tertullian, Ambrose and others. This essay examines, through a descriptive method, the use of the Church Fathers in polemic writing against Roman Catholicism and Calvinism during significant theological conflicts in Swedish Reformation history (1528-1604). LÄS MER

 3. 3. "Itt heligt gestebodh" : En studie av Laurentius Petris syn på prästens roll i nattvarden samt Kristi närvaro i densamma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Tobias Stark; [2010]
  Nyckelord :Laurentius Petri; nattvard; mässa; instiftelseord; präst; allmänna prästadöme; Kristus; realpresens; transsubstantiation; reformationen; Martin Luther; Olaus Petri; bröd; vin.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en studie av nattvardssynen hos Sveriges förste evangeliske ärkebiskop Laurentius Petri. I huvudsak behandlas hur Laurentius Petri ser på Kristi närvaro i nattvarden och vilken roll som prästen har vid nattvardsfirandet. Utgångspunkten är Laurentius Petris syn på det allmänna prästerskapet. LÄS MER

 4. 4. Främlingsfientlighet i tidigmoderntid : en studie i Olaus Petris "En Swensk Cröneka"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Genet Göransson; [2007]
  Nyckelord :Olaus Petri; 1493-1552; främlingsfientlighet; etnocentrism; 1500-talet; senmedeltiden; reformationen; danskar; tyskar; Sverige; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Philosophy and Religion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats blir att ta reda på hur reformatorn Olaus Petri uttryckte sin främlingsfientlighet och mot vem eller vilka den riktades. Med främlingsfientlighet menas i denna uppsats inte bara rädsla för utlänningar utan också rädsla för det som var annorlunda trots att det betecknades som svenskt. LÄS MER

 5. 5. Den svenska nunnans medeltida liv : ett religiöst kall eller lättja och fåfänga?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Lena Magnusson; [2006]
  Nyckelord :medeltidsstudier; kloster; nunnor; reformationen; ordensliv; Vadstena kloster; Olaus Petri; birgittinorden; Heliga Birgitta; klosterlöften; kyskhet; fattigdom; lydnad;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att ta reda på om det ligger någon sanning i Olaus Petris anklagelser mot nunnorna om att de skulle vara fåfänga och att de levde i lättja. Dessutom är syftet med denna uppsats att ge en bild av de faktiska förhållanden och värderingar som levandegjort deras miljö. LÄS MER