Sökning: "Olaus Petri"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Olaus Petri.

 1. 1. Från himladrottning till dygdig tjänarinna. Mariologiskt betingade förändringar i 1500-talets svenska reformatoriska skrifter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fanny Wingborg; [2020-01-29]
  Nyckelord :mariology; virgin Mary; reformation; Olaus Petri; Laurentius Petri; doctrine of vocation;

  Sammanfattning : This thesis examines the mariological changes of the Swedish reformatory process in the 16th century. Two main questions are asked: What image, or images, of the virgin Mary are mediated in the religious literature of the 16th century, and how do these images correspond to Lutheran theology?A selection of reformatory prayers, sermons and hymns have been closely read andanalysed. LÄS MER

 2. 2. Befriad eller bunden : Om syndabekännelse och själavård i högmässan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Catrin Marklund; [2019]
  Nyckelord :Syndabekännelse; Högmässa; Kyrkohandbok för Svenska kyrkan; Själavård; Martin Luther; Olaus Petri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Uppror : En begreppshistorisk undersökning av ordet uppror och dess uppkomst i Sverige mellan åren 1525 och 1543

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hannes Sundkvist; [2013]
  Nyckelord :Rebellion; conceptual history; reformation; Tyrant murder; King Gustav Vasa 1496–1560 ; Magnus Haraldsson 1480–1550 ; Ture Jönsson 147?–1532 and Olaus Petri 1493–1552 .;

  Sammanfattning : AbstractHannes Sundkvist: Uppror. En begreppshistorisk undersökning av ordet uppror och dess uppkomst i Sverige mellan åren 1525 och 1543, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, Vårterminen, 2013. LÄS MER

 4. 4. Kyrkofäder, reformatorer och ”ofromma oxförare” - Bruket av kyrkofäderna i polemik gentemot kalvinism och romersk katolicism i Sverige 1527-1604

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anders Lundberg; [2012]
  Nyckelord :Church Fathers; Reformation History; Polemics; Lutheranism; Calvinism; Roman Catholicism; Olaus Petri; Laurentius Petri; Abraham Angermannus; Olaus Martini; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the writings of Swedish theologians during the Reformation era, there are many references to the Church Fathers, such as Augustine, Tertullian, Ambrose and others. This essay examines, through a descriptive method, the use of the Church Fathers in polemic writing against Roman Catholicism and Calvinism during significant theological conflicts in Swedish Reformation history (1528-1604). LÄS MER

 5. 5. "Itt heligt gestebodh" : En studie av Laurentius Petris syn på prästens roll i nattvarden samt Kristi närvaro i densamma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Tobias Stark; [2010]
  Nyckelord :Laurentius Petri; nattvard; mässa; instiftelseord; präst; allmänna prästadöme; Kristus; realpresens; transsubstantiation; reformationen; Martin Luther; Olaus Petri; bröd; vin.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en studie av nattvardssynen hos Sveriges förste evangeliske ärkebiskop Laurentius Petri. I huvudsak behandlas hur Laurentius Petri ser på Kristi närvaro i nattvarden och vilken roll som prästen har vid nattvardsfirandet. Utgångspunkten är Laurentius Petris syn på det allmänna prästerskapet. LÄS MER