Sökning: "Older Adults"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden Older Adults.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. Effekten av digitala interventioner för äldre personer med demens, eller för personer som riskerar att få demens

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Danielsson; Kristijan Ilic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Functional outcome for older adults with movement disabilities : A cross-sectional study

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Nynne Olsen; [2021]
  Nyckelord :Cohort; childhood socioeconomic status; gender; rural urban; The Swedish Adoption Twin Study of Aging;

  Sammanfattning : Background:  Previous research have found that different factors have associations with the level of function. Only few studies investigate the population of older adults with movement disabilities. LÄS MER

 4. 4. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Andersson; [2021]
  Nyckelord :bostadsnära; utemiljö; lekutrustning; parkutrustning; skötsel; växtmaterial; lekplats; material; åldersanpassning; användarperspektiv; användningsområden;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är i huvudsak att undersöka vilka material-, utrustnings- samt växtval som är hållbara, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv, med fokus på dels låga skötselbehov, dels god funktion för alla åldrar i en gemensam bostadsnära utemiljö. Målet är att utforma ett gestaltningsförslag för samfälligheten Ståndskallet i Lund som möter de boendes önskemål och således en bred användargrupp. LÄS MER

 5. 5. Ehealth literacy, en central faktor för äldre vuxnas hälsobeteenden och livskvalité : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Krig; [2021]
  Nyckelord :eHealth literacy; older adults; health behaviours; health outcomes; lifestyle; eHealth literacy; äldre vuxna; hälsobeteenden; hälsoutfall; livsstil;

  Sammanfattning : Introduktion: Teknikutvecklingen och digitaliseringen i samhället sker i en hög hastighet. Äldre vuxna är en grupp som ofta saknar den kompetens, kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att kunna nyttja de hälsoresurser och hälsoinformation som finns tillgängliga online. LÄS MER