Sökning: "Older immigrants"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Older immigrants.

 1. 1. Potentialer för det interaktiva berättandet som pedagogiskt verktyg : En utforskande kvalitativ fokusgruppsintervju, med inslag av co-design

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marcus Falck; Jansson Emil; [2019]
  Nyckelord :co-design; interaktivitet; interaktivt berättande; inlärning; kvalitativ intervju; iterativt arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker interaktivt berättande och lärande på webben som medium. Syftet är att studien ska resultera i kunskap om hur man kan gå tillväga för att skapa en interaktiv berättelse som kommunicerar och lär ut till målgruppen. LÄS MER

 2. 2. Äldre immigranters kontakt med hälso- och sjukvården – en litteraturstudie kring tillgänglighet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Karolina Thörnqvist; [2018-01-02]
  Nyckelord :Äldre immigranter; tillgänglig hälso- och sjukvård; kultur och språkbarriärer; Older immigrants; accessible health care; culture and language barriers;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Older immigrants is a growing population. The Swedish health caresystem isobligated to provide all people with care on equale terms. Systematic differenses in health creatsunequale health disparences. Older immigrants health is worse than the older native population. LÄS MER

 3. 3. Får jag ställa en korkad fråga - äldre immigrant, vad betyder det? : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals konstruktion av äldre immigranter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Idalina Brito; Olivia Dreierström; [2018]
  Nyckelord :Elderly; immigrants; home care professionals; social construction; categories.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how home care professionals construct older immigrants. The study was conducted by a social constructional perspective. The study consists of focus group interviews with three different home care groups. The data was analysed by using the theoretical concepts Categorizing and Making of the Others. LÄS MER

 4. 4. Is trust in SEM an intergenerational trait? : A study of sponsored links and generational attitudes towards them

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Fredlund; Timmy Biedron; [2018]
  Nyckelord :SEM; SEA; Search Engines; Search Behaviour; Organic links; Sponsored links;

  Sammanfattning : Title: Is trust in SEM an intergenerational trait? Date: 2018-05-22 Level: Bachelor Thesis in International Marketing Author: Jesper Fredlund 930427 & Timmy Biedron 961128 Supervisor: Henrietta Nilson Problem formulation: How do age correlate with trust and attitude towards SEM on Google in Sweden? Purpose: The purpose of this study is to see if the Swedish Digital Natives are more likely to be trusting search engine marketing, as opposed to the older generations of Digital Immigrants, and by doing this gaining a better understanding of the attitudes towards search engines and search enginemarketing in Sweden. Theoretical framework: The theoretical framework of this paper consists of theories about BannerBlindness, Text Blindness, EHS Theory, Search Engine Marketing, Sponsored Links, Organic Links,Generations. LÄS MER

 5. 5. 50-talisternas färd genom det digitala samhället : En kvalitativ studie om hur 50-talister förhåller sig till dagens mediesamhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filippa Folkesson; Madelene Helmersson; [2018]
  Nyckelord :Generation; age; media technology; technology; digital immigrants; Generation; ålder; medieteknik; teknik; digital invandrare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att söka kunskap i hur människor som är födda under 50-talet upplever dagens mediesamhälle och hur de förhåller sig till sin användning av dagens medieteknik. Frågeställningarna innefattar hur informanterna ser på dagens nya medieteknik, hur de använder sig av den samt hur informanterna ser på dagens medieteknik i jämförelse med hur de ser på hur det såg ut när de växte upp. LÄS MER