Sökning: "Ole Man"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Ole Man.

 1. 1. Towards a Method for Utilizing Value-based pricing on Smart Services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Andreasson; Per Ole Lambrecht; [2022]
  Nyckelord :Smart Services; Value-based pricing; Revenue Model Design; Value Drivers; Willingness To Pay; Customer Perceived Value; Method Development.; Smarta tjänster; Värdebaserad prissättning; Intäktsmodelldesign; Värdedrivare; Willingness To Pay; Customer Perceived Value; Metodutveckling.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis was to develop a method for how practitioners can utilize value-based pricing of smart services. In order to fulfill this purpose, the following research questions were addressed: RQ1) How can firms identify value drivers for their smart services in order to understand customer perceived value? RQ2) How can firms match the perceived value of their smart service and what type of revenue model to use (i. LÄS MER

 2. 2. Taipuuko suomalainen oppikirja ruotsinsuomalaiseen äidinkielenopetukseen? : Sisällönanalyysi oppikirjasta ruotsalaisen peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa vasten tarkasteltuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Daniel Halonen; [2021]
  Nyckelord :First language; mother tongue instruction; textbook analysis; teaching materials; policy documents; course plan; curriculum; Äidinkieli; äidinkielenopetus; oppikirjatutkimus; opetusmateriaali; ohjausasiakirjat; kurssisuunnitelma; opetussuunnitelma; Modersmål; modersmålsundervisning; läroboksundersökning; läromedel; styrdokument; kursplan; läroplan;

  Sammanfattning : Tutkielman tavoitteena oli selvittää voiko Suomessa julkaistua oppikirjaa perustellusti käyttää ruotsalaisessa suomi äidinkielenä -opetuksessa, ruotsalaisen peruskoulun opetussuunnitelman äidin­kielen kurssisuunnitelman keskeisiä sisältöjä vasten tarkasteltuna, kun kirja on tarkoitettu alun perin käytettäväksi Suomessa ruotsinkielisten koulujen suomi toisena kotimaisena kielenä -oppiaineessa, äidinkielenomaisen suomen oppimäärässä. Tutkimuksen taustalla on Ruotsissa julkaistun suomen kielen oppimateriaalin, joka olisi suunnattu ruotsalaisen kurssisuunitelman ”suomi ensimmäisenä kielenä” oppiaineeseen, vähäisyys. LÄS MER

 3. 3. Akoella ja susilla on mualima pilattu : Naisen arvostus Suomen kansan sananparsikirjassa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Finsk-ugriska språk

  Författare :Kyllikki Övermark; [2015]
  Nyckelord :Sananparsi; naisen arvostus; siviilisääty; kvantitatiivinen menetelmä; kvalitatiivinen menetelmä; kulttuurimalli; hierarkia; Ordstäv; ordsåråkvärdering av kvinnan; civilstånd; kvantitativ metod; kvalitativ metod; kulturmodell; hierarki;

  Sammanfattning : Tässä työssä olen tutkinut Suomen kansan sananparsikirjan (1995) kaikki sananparret. Tarkoitukseni oli selvittää kirjan sananparsien lukumäärä (kvantitatiivinen menetelmä) sekä, miten naista arvostetaan näissä sananparsissa (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen menetelmä rinnakkain). LÄS MER

 4. 4. Brottsoffrets roll i straffrätten - En kritisk studie av den svenska straffrätten ur ett brottsofferperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Klarin; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; brottsoffer; offerlösa brott; viktimologi; brottsofferperspektiv; det idealiska brottsoffret; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brottsoffret har sedan det introducerades som ett begrepp på 1970-talet allt mer kommit att dominera den politiska och akademiska debatten kring brott och straff. Mitt syfte med den här uppsatsen är att ur ett kritiskt perspektiv granska den svenska straffrätten ur ett brottsofferperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Stadskärna i omvandling : en fallstudie om omvandlingen av rekordårsstrukturer i stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Larsson; [2013]
  Nyckelord :rekordåren; miljonprogrammet; modernismen; centrumomvandling; Staffanstorps centrum; Lomma centrum; Lund sockerbruksområdet; stadsmässighet; stenstaden;

  Sammanfattning : Mitt intresse för senmodernismens och rekordårens strukturer vaknade till liv när jag gjorde min praktik i Avesta i Södra Dalarna. Med en stadskärna starkt influerad av rekordårens strukturer hade man i Avesta börjat fundera över hur en centrumomdaning skulle gå till. LÄS MER