Sökning: "Ole Olsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ole Olsson.

 1. 1. Lärares pedagogiska verktyg i undervisningen på omvårdnadsprogrammet för elever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ingrid Olsson; Jannice Gancarz; [2012]
  Nyckelord :Kommunikation; sociokulturellt lärande; tvåspråkighet; flerspråkig; svenska som andraspråk; vård och omsorg; omvårdnadsprogrammet; kunskap.;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Lärares pedagogiska verktyg i undervisningen på omvårdnadsprogrammet för elever med svenska som andraspråkInstitution: Sektionen för lärarutbildningFörfattare: Jannice Gancarz, Ingrid OlssonHandledare: Ewa WictorDatum: 2012-05-25Examinator: Ole OlssonMedexaminator: Monica EklundAntal sidor: 46Bakgrund. Antalet äldre ökar i samhället. LÄS MER

 2. 2. Med framsidan framåt : En studie av taste-cultures och face-front marketing på två svenska folkbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sanna Olsson; [2009]
  Nyckelord :exponering; face-front marketing; taste-cultures; fallstudie; skönlitteratur; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine how librarians in two Swedish public libraries view the subject of face-front marketing and literary hierarchy. The questions posed in this thesis are: How do two public libraries in Sweden market fictional literature? Which literature does get marketed? How do the librarians view fictional literature? How do the librarians view marketing? and Does Herbert Gans’ literary scale work to examine the marketing of fictional literature in two Swedish public libraries? The theoretical starting-points are Niels Ole Pors’ thoughts on stock development, Philip Kotler’s thoughts on the responsible non-profit organisation and Herbert Gans’ thoughts on taste-publics and taste-cultures. LÄS MER

 3. 3. Vi kan väl träffas och fika : Några muslimska invandrarkvinnors upplevelser av kontakten och samarbetet med svensk skola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Susanne Castro; Birgitta Johansson; [2007]
  Nyckelord :invandrarföräldrar; kontakt; muslim; samarbete; skola;

  Sammanfattning : Institution: Högskolan i HalmstadTitel: Vi kan väl träffas och fika.Några muslimska invandrarkvinnors upplevelser avkontakten och samarbetet med svensk skola.Författare: Susanne Castro & Birgitta JohanssonTyp: C-uppsats. Examensarbete i lärarprogrammet. LÄS MER