Sökning: "Olfet Ahmed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olfet Ahmed.

  1. 1. Utvärdering av nätverkssäkerheten på J Bil AB

    M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik (Stängd 20130701); KTH/Data- och elektroteknik (Stängd 20130701)

    Författare :Olfet Ahmed; Nawar Saman; [2013]
    Nyckelord :Network security; brute-force attack; dictionary attack; encryption; VPN; wirelsess networks; servers; phishing; IT Policies; Säkerhet; social säkerhet; brute force; ordboksattack; kryptering; trådlösa nätverk; servrar; VPN; IT-policy; phishing;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är en utvärdering av nätverkssäkerheten hos J BiL AB, både på social och teknisk nivå. Företaget är beroende av säkra Internet-anslutningar för att nå externa tjänster och interna servrar lokaliserade på olika geografiska platser. LÄS MER