Sökning: "Olga Gniady"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olga Gniady.

 1. 1. Det estetiska : en närläsning av Martin Heideggers "On the way to Language"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Olga Gniady; [2011]
  Nyckelord :Heidegger; estetik; Iki; tomhet; Japan; On the way to Language ;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag gjort en närläsning av Martin Heideggers ”On the way to Language” (”Unterwegs zur Sprache”) skriven år 1959. Boken som var Heideggers sista verk är en dialog mellan Heidegger och en japan som spelas av honom själv i syfte reflektera. LÄS MER

 2. 2. "Självet" och att bli sig "själv" : Sören Kierkegaards process och reflektion sedd med den positivistiska och negativistiska metoden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Olga Gniady; [2007]
  Nyckelord :Kierkegaard; självet ; negativistisk metod; positivistisk metod; process; reflektion;

  Sammanfattning : What is the”self” and to become “one-self”? To resolve this questions possibility I´ve been using the philosopher Søren Kierkegaard metaphysic paradoxes. This essay about the “self” shows the reader the difference between describing a transcendent and immanent phenomenon and if it´s possible to become or to not become ourselves. LÄS MER