Sökning: "Olga Martinez Huete"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olga Martinez Huete.

  1. 1. Är prestation och perfektion moderna ideal?

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Olga Martinez Huete; [2010]
    Nyckelord :Individualistiska samhälle; perfektion; prestation; valmöjlighet; frihet; ångest; välbefinnande; mänskliga beteende; förbättring; motivation; ansvar;

    Sammanfattning : Det individualistiska samhället kännetecknas av ett ökat ansvar för individen att utforma sitt liv och sin framtid. Prestation och perfektion är intressanta fenomen direkt relaterade till valmöjlighet. LÄS MER