Sökning: "Olga Mikhaylova"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olga Mikhaylova.

 1. 1. RISK- OCH KRISKOMMUNIKATION I MEDIERAPPORTERING OM COVID-19 - En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i tryckta medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olga Mikhaylova; [2020-06-25]
  Nyckelord :Covid-19; risk- och kriskommunikation; IDEA-modellen; nyhetsvärdering; instruktiv kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning och hur svensk nyhetsrapportering i tryckt press följer bästa praktiker inom risk- och kriskommunikation till allmänheten och den primära riskgruppen 70+ under Covid-19 pandemi.Teori: IDEA-modellen, Beteendeförändringsteori, nyhetsvärderingMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar i Dagens Nyheter, period 1 januari – 8 april 2020 (N=594). LÄS MER

 2. 2. Case Study: The Shtokman Project : The socio-economic capacity of the Murmansk region in the framework of the development of the Shtokman project

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Daria Kovalevskaya; Olga Mikhaylova; [2011]
  Nyckelord :Shtokman; Murmansk Region; Value Chain; Gas Cluster;

  Sammanfattning : This research is conducted on one of the world’s largest deposits - Shtokman gas and condensate field located in the Barents Sea. The development of the field is operated by the Special Purpose Company Shtokman Development AG - the international consortium of Total, Statoil and Gazprom. LÄS MER