Sökning: "Olika mässor"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Olika mässor.

 1. 1. PropTech : Ett modeord, men vad betyder det?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Per Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :PropTech; Digital transformation; Real Estate; PropTech; Digital transformation; Fastigheter;

  Sammanfattning : Begreppet PropTech, har sin uppkomst i samband med framväxten av digitalisering och teknologisk innovation inom fastighetssektorn. Under de senaste decennierna har det skett betydande framsteg inom informations- och kommunikationsteknologi, samt inom områden som dataanalys, molnteknologi och artificiell intelligens. LÄS MER

 2. 2. Occupancy detection and prediction with sensors and online machine learning : Case study of the Elmia exhibition building in Jönköping

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Allen Chen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buildings account for approximately 40% of energy consumption in the EU, and despite drastic increasing measures for energy efficient operation, the net value of energy consumption is expected to continue increasing because ofincreasing urbanization.While there has been increasing work done on managing external loads such as adapting to unpredictable climates, the research on internal loading, such as occupants, is still nascent. LÄS MER

 3. 3. Skiftet Från Fysisk till Digital Mässa: utifrån teknikacceptans och digital literacy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Balcker; Martin Stålhammar; [2022]
  Nyckelord :Digital karriärmässa; Technology Acceptance Model; Digital Literacy; Digital öppenhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den period som undersöks är en unik tid i att Covid-19 tvingat fram hårda restriktioner och rekommendationer på hur vi skulle träffas fysiskt. Det ledde till att även karriärmässor som traditionellt varit fysiska fick tänka om för att genomföras digitalt. LÄS MER

 4. 4. ”Syns du inte, finns du inte” : Eventmarknadsföring ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bianka Farkas-Szabó; Johanna Ekberg; Melissa Löfman Nastefski; [2021]
  Nyckelord :Event marketing; customer relationships; brands; sponsorship; communication; experience; evaluation; Eventmarknadsföring; kundrelationer; varumärken; sponsring; kommunikation; upplevelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Eventmarknadsföring växer som marknadsföringsform och allt fler företag har börjat inkludera denna i sin marknadsföringsstrategi. Genom interaktiv kommunikation via ett event eller en händelse ligger fokus på skapandet av kundrelationer via det fysiska mötet som ofta anses vara mycket värdefullt. LÄS MER

 5. 5. “Det är ju underhållning att gå på en mässa för mig i alla fall” : En studie kring besökares motiv vid deltagande av mässor i privat-, utbildnings- och företagssyfte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofie Andersson; Sandra Hägglund; Evelina Björninen; [2019]
  Nyckelord :Exhibitions; visitor motives; MICE; re-participation; Mässor; besöksmotiv; MICE; återbesöksintentioner;

  Sammanfattning : The MICE-industry is a relatively new phenomenon that is currently in a strong growth period, fairs are included in this industry. There is a great deal of interest and a variety of motives for people to visit fairs for various reasons. LÄS MER