Sökning: "Olika mässor"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Olika mässor.

 1. 1. ”Syns du inte, finns du inte” : Eventmarknadsföring ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bianka Farkas-Szabó; Johanna Ekberg; Melissa Löfman Nastefski; [2021]
  Nyckelord :Event marketing; customer relationships; brands; sponsorship; communication; experience; evaluation; Eventmarknadsföring; kundrelationer; varumärken; sponsring; kommunikation; upplevelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Eventmarknadsföring växer som marknadsföringsform och allt fler företag har börjat inkludera denna i sin marknadsföringsstrategi. Genom interaktiv kommunikation via ett event eller en händelse ligger fokus på skapandet av kundrelationer via det fysiska mötet som ofta anses vara mycket värdefullt. LÄS MER

 2. 2. “Det är ju underhållning att gå på en mässa för mig i alla fall” : En studie kring besökares motiv vid deltagande av mässor i privat-, utbildnings- och företagssyfte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofie Andersson; Sandra Hägglund; Evelina Björninen; [2019]
  Nyckelord :Exhibitions; visitor motives; MICE; re-participation; Mässor; besöksmotiv; MICE; återbesöksintentioner;

  Sammanfattning : The MICE-industry is a relatively new phenomenon that is currently in a strong growth period, fairs are included in this industry. There is a great deal of interest and a variety of motives for people to visit fairs for various reasons. LÄS MER

 3. 3. Maskinsäker tillämpning : En likhetsgranskning mellan två säkerhetslösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Daniel Landell; [2017]
  Nyckelord :Performance level; DC; Kategori; MTTFd; PFHd; SRP CS;

  Sammanfattning : Företag med en produktportfölj inriktad mot maskinsäkerhet har ett stort behov av att kunna visa upp produkterna i en integrerad helhetslösning. Men det ställer då också krav på att kunna vägleda och utbilda kunderna inom området maskinsäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Den digitala teknologins integrering i trendsökningsprocessen : i fristående butiker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Gruvander; Andrea Eriksson Palmgren; [2016]
  Nyckelord :Trendprognoser; inköp i butik; sortimentsplanering; fristående butik; digital teknologi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har det blivit svårare för företagen att vara uppdaterade i de snabbt växlande trenderna. Därmed kunna möta kundernas behov här har den digitala teknologin fått en allt större inverkan. LÄS MER

 5. 5. Från serendipitet till sökning : En kvalitativ studie av serieskapares informationsbeteende

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elias Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En grupp vars informationsbeteenden (IB) inte studerats utförligt är utövare av konstnärliga yrken. I synnerhet saknas djupare kunskap om hur relationen mellan deras IB och deras arbetsprocess ser ut. Indikationer finns på att IB skiljer sig mellan olika underkategorier av utövare. LÄS MER