Sökning: "Olin Emma"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Olin Emma.

 1. 1. Fastighetsmäklarens kontrollplikt - En fastighetsmäklares kontrollplikt av samtycke vid överlåtelse av fast och lös egendom i de fall säljande part har ingått äktenskap i land utanför Sverige men inom den Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Olin Emma; Beijner Anna; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Kontrollplikt; Fastighetsmäklare; Bostadsrätt; Äktenskap; Samtycke; Real estate agent; Property; Condominium; Marriage; Consent;

  Sammanfattning : Inom den svenska familjerätten finns ett antal förfogandeinskränkningar till följd av äktenskap, vilka kan hindra en make från att självmant ta beslut rådande egendom. Däribland finns ett hinder att överlåta fast och lös egendom utan den andra makens samtycke. LÄS MER

 2. 2. Probes for ESBL : A Method for Production of Probe Targets in Antibiotic Resistant Genes

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Caitlin Haughey; Lauri Mesilaakso; Erik Berner-Wik; Emma Östlund; Jonatan Ulfsparre; Hampus Olin; [2017]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; ESBL; Bioinformatics; Antibiotikaresistens; ESBL; Bioinformatik;

  Sammanfattning : This project aimed to find a method for producing potential probe targets for identification of ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase) genes in bacteria. ESBLs are a type of enzymes responsible for antibiotic resistance in many bacteria. LÄS MER

 3. 3. Lärares organisation och barns upplevelser av övergången från förskola till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emma Hardlund; Annie Olin; [2016]
  Nyckelord :Förskoleklass; övergång; lärare; organisation; barns perspektiv; inre process; yttre villkor; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Övergången från förskolan till förskoleklassen är en stor förändring för barnen. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar från förskolan till förskoleklassen organiseras av lärare och hur barnens upplevelser av dessa ser ut. LÄS MER

 4. 4. How does the layout of info graphics affect the experience of presentation material? A study conducted for Holmen Paper Braviken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Olin Svensson; Malin Sandell; [2015]
  Nyckelord :Informationsgrafik; presentationsmaterial; design; Holmen; Holmen Paper; Braviken; Powerpoint;

  Sammanfattning : Holmen Paper Braviken har nyligen ändrat sitt produktutbud till viss del, deras kundkrets kommer därför förändras. Braviken vill uppdatera det presentationsmaterial som används vid kundbesök för att skapa en mer intressantväckande känsla samt kunna fokusera sin kommunikation på de delar som anses mer viktiga. LÄS MER

 5. 5. Prekära anställningar och klass : En kvantitativ studie av anställda i Sverige

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; [2015]
  Nyckelord :prekära anställningar; prekariat; tidsbegränsade anställningar; sociala klasser; klasstillhörighet;

  Sammanfattning : Prekära anställningsformer blir allt vanligare i Sverige och övriga världen. Detta kan skapa problem med en segmenterad arbetsmarknad innehållandes en stor grupp som inte bara har sämre löner men också sämre villkor och väldigt osäkra anställningar, som också kan resultera i återkommande perioder av arbetslöshet. LÄS MER