Sökning: "Olin Matilda"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olin Matilda.

 1. 1. The Electricity Market A broken system or an exciting opportunity?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vincent Gustafsson; Matilda Olin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Incitament för solenergi i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Nashed Rose-Marie; Olin Matilda; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för förnyelsebara energikällor ökat och den installerade effekten solcellsenergi väntas öka drastiskt i Sverige under de kommande åren (Bränström, 2014). Ännu är den förnyelsebara energin en relativt liten del av energiproduktionen och för att nå EU:s direktiv måste energin från förnyelsebara källor öka med drygt 25 procent fram till år 2020 (Jordbruksverket, 2014). LÄS MER