Sökning: "Oliver Örskov Praetorius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oliver Örskov Praetorius.

 1. 1. Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Örskov Praetorius; Vincent Langhard; [2022-02-16]
  Nyckelord :Personalomsättning; jobbsenioritet; tjänstemän; behålla personal;

  Sammanfattning : Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Capabilities in Digital Transformation How to be Successful in Digital Transformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacob Wadsjö; Oliver Örskov Praetorius; []
  Nyckelord :Dynamic Capabilities; Digital Transformation; Simulation Technology; Digitalisation of R D; Innovation Management;

  Sammanfattning : Although firms on a large scale seemingly have realised the importance of becoming more digital in order to stay relevant in the future, organisations struggle to implement and scale digital initiatives outside isolated functions. This highlights the strategic and organisational hardships of transformation efforts. LÄS MER