Sökning: "Oliver Augustsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliver Augustsson.

  1. 1. Zelda Title Theme : Plankning, analys och arrangering av NES-komposition

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Oliver Augustsson; [2019]
    Nyckelord :tv-spel; plankning; musikanalys; komposition; NES; zelda;

    Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att utforska musik från Nintendo Entertainment System–spel (NES) med ett musikteoretiskt och musikterminologiskt perspektiv. Det analyserade stycket är Title Theme från The Legend of Zelda (1988). Bakgrundskapitlet tar upp de verktyg kompositörerna hade att arbeta med som NES:s ljudkort och loopar. LÄS MER