Sökning: "Oliver Back"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Oliver Back.

 1. 1. Vem är bäst på penningpolitik - ekonomer eller politiker?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Novak; [2021]
  Nyckelord :inflation targeting; repo; CBI; central bank; quantitative easing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since 1993 Sweden has, de facto, had an independent central bank, which was verified, de jure, in 1999. The independence of the central bank has during the 2010s been accompanied by drastic drops in the repo rate for the country and the introduction of new monetary policies for Sweden to continue pushing their expansive monetary policy. LÄS MER

 2. 2. Vilka nya markanadsmodeller kanfå producerande företag att gå motcirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 3. 3. Vilka nya marknadsmodeller kan få producerande företag att gå mot cirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med försörjningsstöd : En analys av jobbstimulansen och drivkrafterna för arbete i försörjningsstödet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Oliver Rosengren; [2019]
  Nyckelord :Ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; socialbidrag; arbetsutbud; sysselsättning; jobbstimulansen;

  Sammanfattning : The municipalities' costs for social assistance are expected to grow by over 20 per cent in the coming years (Prop. 2018/19:1). LÄS MER

 5. 5. Project: Salty Bastard : WHAT IF AMPHIBIOUS MOBILITY WASN'T JUST A CURIOSITY, BUT THE NORM?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Oliver Walderhaug; [2019]
  Nyckelord :Future; mobility; amphibious; vehicle; transportation; public; service; Scania; exterior; styling; critical; speculative;

  Sammanfattning : Planet Earth is moving rapidly towards a point of no return in the climate crisis currently experienced, and while the debate is still raging on wether it is naturally occurring or not the temperature steadily increases - causing melting icecaps, expanding seas and rising oceans. It is the author's view however, that wether the change is man-made or not is irrelevant; as there is no other planet to conduct an experiment on. LÄS MER