Sökning: "Oliver Bordier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliver Bordier.

  1. 1. Volatilitet pa Shanghai- och Shenzhenborsen : En studie av dess påverkan på Stockholmsbörsen och Kinaexponerade företag

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Oliver Bordier; Anders Dahlin; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER