Sökning: "Oliver Håkansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oliver Håkansson.

 1. 1. The Effects of ETS & CBAM on Cost Differences in the European Steel Industry : A Case Study on Swedish and German Long Engineering Steel Manufacturers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tim Fahlstedt; Oliver Håkansson; [2022]
  Nyckelord :ETS; CBAM; Carbon Leakage; Steel; EAF; Scrap; Cost Predictions.; ETS; CBAM; Koldioxidläckage; Stål; Ljusbågsugn; Skrot; Kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : To combat anthropogenic climate change and comply with the Paris Agreement, the EU has previously introduced its Emissions Trading System (ETS) and has now also proposed a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). While these tools may reduce emissions within the EU, and in some cases, even in other countries, they can also affect European industries in unpredictable and sometimes negative ways. LÄS MER

 2. 2. Kan religionskunskap påverka ett identitetsskapande för elever? : En studie av religionsämnets didaktiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Fredrik Håkansson; Oliver Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Identitet; identitetsutveckling; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt som granskar och tolkar forskning kring ett identitetsskapande för elever på grundskolan. Under arbetets gång har vi sökt forskning kring sociala strukturer som till exempel skolan. Forskningen har också innefattat styrdokumentens historia och dess formuleringar. LÄS MER

 3. 3. Autonomous Liquid Dispenser : A.L.D.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :William Gan; Oliver Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; Arduino; Autonomous Liquid Dispenser; Tilting; Ultraonic sensor; Linear actuator.; Mekatronik; Arduino; Vätskeautomat; Vinkel; Ultraljudsensor; Stegmotor.;

  Sammanfattning : Our society has become more and more digitized and futuristic in the service sector. The urge of efficiency in order to maintain a stable income and profit is increasing in various businesses. One such business is the hotel and restaurant business which heavily relies on staff members being efficient. LÄS MER