Sökning: "Oliver Josefsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oliver Josefsson.

 1. 1. On the assessment of Denial of Service vulnerabilities affecting smart home systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Andersson; Oliver Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; IoT; IoT Vulnerability; Vulnerability Testing; OpenVAS; Availability; Denial of Service; Smart Home;

  Sammanfattning : IoT is an abbreviation of the term Internet of Things. The term describes everyday items such as light bulbs that are connected to the Internet. IoT is a field that is growing very quickly with some researchers and industry leaders predicting that there will be up to 200 billion connected IoT devices in the world by 2020. LÄS MER

 2. 2. Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Håvard Heimdal; Oliver Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Adolescent; Child; Dental Caries; Dental Pulp Capping; Dental Pulp Exposure; Root Canal Therapy;

  Sammanfattning : Syfte: Denna systematiska litteraturstudie ämnade utvärdera den tillgängliga evidensen gällande direkta pulpaöverkappningar, partiella pulpotomier och rotfyllningar utförda på unga permanenta tänder med vitala pulpor, där en pulpaexponering uppstått till följd av karies. För att avgöra om och i så fall när dessa pulpaöverkappningsterapier kan vara mer gynnsamma än en rotfyllning för att bibehålla eller uppnå symptomfrihet och normala periapikala förhållanden, genomfördes en systematisk granskning av litteraturen. LÄS MER

 3. 3. Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Håvard Heimdal; Oliver Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Adolescent; Child; Dental Caries; Dental Pulp Capping; Dental Pulp Exposure; Root Canal Therapy.;

  Sammanfattning : Swedish abstract Syfte Denna systematiska litteraturstudie ämnade utvärdera den tillgängliga evidensen gällande direkta pulpaöverkappningar, partiella pulpotomier och rotfyllningar utförda på unga permanenta tänder med vitala pulpor, där en pulpaexponering uppstått till följd av karies. För att avgöra om och i så fall när dessa pulpaöverkappningsterapier kan vara mer gynnsamma än en rotfyllning för att bibehålla eller uppnå symptomfrihet och normala periapikala förhållanden, genomfördes en systematisk granskning av litteraturen. LÄS MER