Sökning: "Oliver"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet Oliver.

 1. 1. Vem där? En fallstudie om förstelärares ledarroll och ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Oliver Zellweger; [2019-02-07]
  Nyckelord :det dramaturgiska perspektivet; det tjänande ledarskapet; förstelärare; mellanledare; situationsbetingad ledarskapsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur förstelärare på gymnasiumuppfattar sin ledarroll i förhållande till sina arbetskollegor. Vad gör de ipraktiken när de handleder sina arbetskollegor och på vilket sätt kan derasledarroll bidra till verksamhetens utveckling? Genom att svara på dessa frågorvill jag även bidra med kunskap som kan hjälpa rektorer vid planering avtillsättande av förstelärare samt öka lärares förståelse för försteläraruppdragetoch dess ledarroll. LÄS MER

 2. 2. Vilka nya markanadsmodeller kanfå producerande företag att gå motcirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 3. 3. A proposed technique for ideation through artifact shape deviations

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Oliver Träff; [2019]
  Nyckelord :Ideation; generative design; estrangement; creativity; mixed-initiative systems;

  Sammanfattning : This paper proposes a new ideation technique for how to ideate using sketching and a generative design system based prototype tool. The technique is aimed to support ideation through the exploration of design shape deviations. The tool generates 3D model artifacts with variations in their shapes. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Study of Facial Recognition Techniques : With focus on low computational power

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Timmy Schenkel; Oliver Ringhage; Nicklas Branding; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Facial Recognition; Low Computational Power;

  Sammanfattning : Facial recognition is an increasingly popular security measure in scenarios with low computational power, such as phones and Raspberry Pi’s. There are many facial recognition techniques available. The aim is to compare three such techniques in both performance and time metrics. LÄS MER

 5. 5. Katten och jag : Möbler för både katt och människa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Oliver Kåge; [2019]
  Nyckelord :möbeldesign; design; möbler; katt; kattmöbler; kattmöbel; möbel; form;

  Sammanfattning : This is an investigative work about the relationship between cat and human in the home environment, interpreted through three objects. My work stems from the hypothesis that one can design furniture that increase wellbeing, whilst both being functional for cat and man. This will in turn strengthen the bond between cat and man. LÄS MER