Sökning: "Olivia Öjeskär"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Öjeskär.

  1. 1. Labour market integration in an MNC- Crafting social sustainability from below

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Amanda Thynell; Olivia Öjeskär; [2021-06-29]
    Nyckelord :institutional entrepreneurship; social sustainability; multi-scalar; collective change;

    Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER