Sökning: "Olivia Abdel Aziz Saad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Abdel Aziz Saad.

  1. 1. Islamism och antirasism : En jämförelse av Sayyid Qutbs rassyn på 1940- och 60-talen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

    Författare :Olivia Abdel Aziz Saad; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER