Sökning: "Olivia Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Olivia Carlsson.

 1. 1. BARNS STILLASITTANDE SAMT BEHOVET AV FYSIOTERAPI I SKOLAN : En kvalitativ studie från ett fysioterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Andreas Lindström; Olivia Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Sedentary behavior; physical inactivity; Children; Adolescent; Physiotherapy; School; Qualitativ study.; Stillasittande; Fysisk inaktivitet; Barn; Ungdomar; Fysioterapi; Skola; Kvalitativ studie.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Stillasittande och fysisk inaktivitet har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Detta skapar storakonsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Fysioterapeuter som arbetar med barn och ungdomar hargod erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa. LÄS MER

 2. 2. B Corp Certification - A strategic step towards sustainability?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Laura Ferré Cerdà; Olivia Viana Neves; Jimo Léandre Nawej; Marielle Carlsson; [2020]
  Nyckelord :B Lab; B Corp Certification; B Corps; Strategic Sustainable Development; FSSD;

  Sammanfattning : The global socio-ecological system is under stress with increasing consumer demands and society’s inability to meet those demands. Businesses are both enablers and inhibitors of this socio-ecological dilemma, enabling a shift towards sustainability, in various ways including through Certification. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård för äldre : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Carlsson; Helena Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; hälsa; individ; kunskap; partnerskap; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt flera människor lever längre och detta gör att den äldre befolkningen ökar i hela världen. Vårdens fokus har förändrats och blivit mer personcentrerad. Genom en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska kan grunden för att lindra lidandet hos patienten uppstå. LÄS MER

 4. 4. Auktorisering i system för digitalt bevarande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Olivia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Authorization; Security Policy; Access Control; Information system; Digital preservation system; Auktorisering; Säkerhetspolicy; Åtkomstkontroll; Informationssystem; System för digitalt bevarande;

  Sammanfattning : The purpose is to investigate, analyze and clarify the relationship between authorization and security policy for digital preservation system. Information security comes into focus when digital preservation systems are discussed. LÄS MER

 5. 5. Informera, interagera och engagera - en kvalitativ studie som undersöker hur tre svenska kommuner bedriver sin kommunikation på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Olivia Carlsson; Lisa Vesterberg; [2015]
  Nyckelord :Kommun; Facebook; Kommunikation; Syfte; Feedback.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka och jämföra tre kommunerskommunikation på Facebook, men också fenomenet Facebook och dess komponenteri form av exempelvis gilla-markeringar. Studien bygger på två huvudfrågor.1. Vilken typ av kommunikation bedrivs via kommunernas Facebooksidor?2. LÄS MER