Sökning: "Olivia Ederlöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Ederlöv.

  1. 1. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
    Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

    Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER