Sökning: "Olivia Falklind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Falklind.

  1. 1. Greener Closets: Understanding Practices of Acquiring Sustainable Fashion

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Olivia Falklind; Johanna Viitanen; [2021-07-02]
    Nyckelord :practice theory; sustainable fashion; reuse; upcycling; sharing; time;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER