Sökning: "Olivia Granström Öhman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Granström Öhman.

  1. 1. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
    Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

    Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER