Sökning: "Olivia Hellgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olivia Hellgren.

 1. 1. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
  Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER

 2. 2. Tjänstesamverkans betydelse för resultatet av en fungerande PR-tjänst

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fahlander Olivia; Hellgren Modig Caroline; [2017]
  Nyckelord :PR; Cooperation; Collaboration; Negotiation; Communication; Trust; Business-tobusiness; PR; samarbete; samverkan; förhandling; kommunikation; tillit; Business-to-business;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create an understanding of how the interaction between PR consultants and PR service providers can affect the performance of a PR service, as well as showing how PR consultants and buyers can act to initiate and further develop an efficient collaboration. The study uses multimethod research and is based on a deductive approach. LÄS MER