Sökning: "Olivia Jacobsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olivia Jacobsson.

 1. 1. Värdeskapandeprocessen : En studie i hur kundens värdeskapandeprocess ser ut vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Jacobsson; Johanna Rutfjäll Rittner; [2016]
  Nyckelord :Värdeskapandeprocess; medskapande av värde; anpassningsverktyg; värdeskapande sfärer; direkt och indirekt interaktion; operanda och operanta resurser;

  Sammanfattning : För att bemöta kunders individuella behov försöker allt fler företag integrera kunderna i produktionsprocessen. Genom att delta i utformandet blir kunderna på så vis medproducenter. Syftet med studien är att undersöka hur kundens värdeskapandeprocess ser ut vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg, ”IKEA Home Planner”. LÄS MER

 2. 2. Det mångkulturella samhället

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Rocas Fernandes Mona Lisa Jacobsson; [2010-07-07]
  Nyckelord :Besökstider; Utlandsfödda; Närstående; Miljö; Transkulturell omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Sverige är nu ett mångkulturellt samhälle där människor från olika delar av världen kommer i kontakt med svensk sjukvård. Vår nyfikenhet väcktes om hur de upplever möten med besökskulturen på IVA? Syftet med denna studie var att undersöka hur utlandsfödda närstående upplever möten med besökskulturen på IVA. LÄS MER